top of page

FloorLaBs MARQUETRY ТА БҮХНИЙ БАЙГАЛИЙН БОЛОН ТАНД ЗОРИУЛСАН БҮХНИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭЭ...
Маркетригийн шалыг хувийн хэрэгцээнд бүрэн тохируулсан хэв маягаар бүтээдэг бөгөөд шал бүр нь өвөрмөц хэлбэртэй байдаг.
Янз бүрийн төрлийн модноос өөр өөр өнгийн модыг хослуулан бүтээсэн, танд зориулж тусгайлан бүтээсэн шалтай танилцах цаг болжээ.
Та мөрөөдлийнхөө чимэглэлийг бидэнд хэлээрэй, бид FloorLaBs Marquetry хатуу шалыг хэрэглэгчийн хүсэлд нийцүүлэн үйлдвэрлэж, жижиг геометрийн дүрсүүдийг нэгтгэн том талбайг бүрхэх болно. Маркетин шал нь хурлын өрөө, лобби, казино, бөмбөгний танхимд зориулсан шалны үнэлж баршгүй урлаг юм. 

FLOORLABS BATHROOM CABINETS for a luxurious look in your bathroom. The sleek design and ample storage space make these cabinets a great choice for modern homes!

bottom of page